Privacy verklaring & cookie statement

(versie 24 mei 2018)

Inleiding

Startfinance is een financieel adviesbureau voor creatieve ondernemers. Wij verwerken gegevens van klanten, van relaties, van prospects en van bezoekers van de website om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming / privacy wetgeving.

 

In deze privacyverklaring lees je over wat Startfinance doet met jouw persoonsgegevens. Je kan hier onder meer inzien welke persoonsgegevens we van je verzamelen, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Ook lees je wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. Onderaan vind je ons cookie statement en onze contactgegevens.

 

Startfinance kan deze verklaring aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een wetswijziging of een wijziging van het interne privacy beleid van Startfinance. De meest recente versie van onze Privacy verklaring vind je op www.startfinance.nl/privacy-en-cookies.

 

Door gebruik te maken van deze website en/of door diensten of producten van ons af te nemen, ga je akkoord met ons privacy beleid. Als je vragen hebt, neem dan contact op via fasten@startfinance.nl of 06-21602336.

 

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 

Startfinance verwerkt persoonsgegevens van haar klanten die op persoonlijke titel of als medewerker/contactpersoon bij een bedrijf of organisatie zijn aangesloten. Startfinance is actief in de creatieve industrie en onderhoudt contacten met allerlei organisaties en personen, bijvoorbeeld in het kader van advieswerkzaamheden, samenwerkingen, de organisatie van events en trainingen. We werken met verschillende dienstverleners en leveranciers.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Van onze klanten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Gewone- en gevoelige gegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, website, bedrijfsnaam, functie, bedrijfseconomische gegevens en betaalgegevens, inloggegevens, deelname- of aankoopgegevens (event, training, product, etc.) en overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld een online cursus af te nemen, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere gegevens: wanneer Startfinance foto’s van events gebruikt, verwerken wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, te weten gegevens over jouw ‘ras’.

 

Van onze relaties, partners, prospects, stakeholder en geïnteresseerden en onze leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Gewone gegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, website, bedrijfsnaam, BTW-nummer, bankrekeningnummer en betaalgegevens, deelname- of aankoopgegevens (events, training, product, etc.) en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Van bezoekers van de website verwerken we alleen een e-mailadres als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij verzamelen geen identificeerbare gegevens over je bezoek, zie ook ons cookie statement. Als je iets aanschaft, dan beschouwen wij je als een klant (ze hiervoor).

 

3. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

 

Wij verwerken gegevens voor verschillende doelen.

 

Dienstverlening aan klanten en relaties

In onze administratie noteren wij de noodzakelijke gegevens met betrekking tot advieswerk, afgenomen diensten en/of producten en betalingen. We gebruiken je contactgegevens, bedrijfseconomische gegevens of aankoopgegevens om je te informeren over onze dienstverlening en producten door het toesturen van de nieuwsbrief, gerichte mailingen en uitnodigingen.

 

Marketing

Startfinance maakt zichzelf en haar aanbod zichtbaar door middel van pro-actieve marketing. We doen dit door gericht prospects, relaties en partners te benaderen en te informeren over onze dienstverlening en producten door middel van de nieuwsbrief, gerichte mailingen en uitnodigingen. Hiervoor verwerken we je persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrief

Wij informeren je graag over onze activiteiten, diensten en producten. Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Dat kan via de website, door ons een e-mail te sturen, of door je naam en mail-adres achter te laten op een intekenformulier (bijvoorbeeld bij een event). Als je een dienst of product van ons afneemt, kan je ook aangeven of je de nieuwsbrief wil ontvangen. Je kan je altijd weer afmelden.

 

Leveranciers

Van onze leveranciers verwerken we alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jullie hebben, zoals contact- en betalingsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

4. Grondslagen en bewaartermijnen

 

Startfinance verwerkt de persoonsgegevens van klanten op basis van een samenwerkingsovereenkomst en de wet. Voor de uitvoering daarvan mogen wij persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens bewaren we tot 2 jaar nadat de dienst of het product is afgenomen of geleverd. De financiële gegevens kunnen wij maximaal 7 jaar bewaren. Na 7 jaar verwijderen we je gegevens.

 

Van prospects, relaties, partners, stakeholder en geïnteresseerden verwerken we gegevens op basis van schriftelijke toestemming of gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan de afgifte van een visitekaartje of een koppeling via LinkedIn of ander netwerk. We bewaren je persoonsgegevens zolang je gezien wordt als prospect, relatie, partner, stakeholder en/of geïnteresseerde.

 

Van iedereen die een of meer nieuwsbrieven ontvangt, hebben wij een aanmelding ontvangen, via de website, per mail of intekenformulier. We bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt en nog maximaal 3 maanden daarna.

 

Voor zover wij gegevens verwerken waarvoor geen overeenkomst of toestemming aanwezig is, dan doen wij dat omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, te weten het promoten en versterken van financiele kennis in de creatieve industrie, onder meer door informeren, het bouwen van netwerken en het verlenen van onze diensten.

 

De wet kan een andere termijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Startfinance zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken ze alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken onder meer met een boekhoudsysteem in de cloud, hostingpartijen voor onze website, e-mailservers en online cursus platform, mailchimp en DropBox.

Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we verwerkersovereenkomsten. Startfinance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere partijen, zoals de accountant, maken we goede afspraken over geheimhouding en beveiliging.

6. Jouw rechten

 

Als betrokkene heb je een aantal rechten. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een mail aan fasten@startfinance.nl of bel ons. Wij kunnen je vragen om een kopie identiteitsbewijs te sturen. Maak daarin je pasfoto, MRZ (machine readable strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek te reageren.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 

Recht op rectificatie en aanvulling

Als de gegevens die wij van jou verwerken niet (langer) juist of volledig zijn, dan kan je deze laten aanpassen.

 

Recht op beperking

Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of dat we te veel of te lang gegevens verwerken, dan kan je ons verzoeken om de verwerking te beperken.

 

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Naast het recht op inzage heb je het recht om alle gegevens te ontvangen die wij van jou verwerken, zodat je die bijvoorbeeld kan doorgeven aan een andere organisatie.

 

Recht op wissen van gegevens (vergetelheid)

Je kan onder bepaalde omstandigheden vragen dat wij alle gegevens van jou wissen. Dat kan bijvoorbeeld als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en verwerkt, als je je toestemming hebt ingetrokken, als wij je gegevens onrechtmatig verwerken of als je bezwaar hebt gemaakt.

 

Recht om bezwaar te maken

Als je van mening bent dat wij geen gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te verwerken, dan kan je daar bezwaar tegen maken. Als jouw belang op privacy zwaarder weegt dan onze redenen voor verwerking, dan zullen wij stoppen met het verwerken van je gegevens.

 

Recht om een klacht in te dienen

Wij doen ons best om aan de privacywetgeving te voldoen en zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. Wij horen het graag als je vindt dat dat niet goed gaat, zodat we dat mogelijk kunnen verbeteren. Komen we er niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is verplicht om je klacht in behandeling te nemen.

7. Cookie statement

 

De website van de Startfinance maakt gebruik van Google Analytics. Ook gebruiken we cookies om de website optimaal te laten functioneren. Wij gebruiken geen tracking cookies en weten dus niet waar vandaan je onze website bezoekt.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

 

8. Contact

Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust.

 

Startfinance

fasten@startfinance.nl

www.startfinance.nl