Disclaimer

 

Startfinance  besteedt  uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in haar berekeningen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Startfinance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, adviezen of ideeën verstrekt door Startfinance.