• Vicky Fasten

Investeerders voor de creatieve industrie


Alternatieve financieringsvormen zijn erg in trek. Na de komst van crowdfunding worden ook Business Angels steeds populairder. Business Angels zijn particuliere investeerders die naast geld ook hun kennis, ervaring en persoonlijke netwerk inzetten. In ruil daarvoor wordt de Business Angel mede eigenaar van het bedrijf en krijgt een percentage van de aandelen. De creatieve industrie is de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie en dus interessant voor business angels. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

Voor ondernemers is het van groot belang dat zij toegang hebben tot kapitaal. Daarvoor kunnen zij terecht bij banken voor een lening of bij investeerders die wil participeren in het bedrijf. Banken proberen risico’s te vermijden door zekerheden te stellen. Hierbij kan je denken aan het eisen van een onderpand of het hoofdelijk aansprakelijk stellen van de ondernemer. Niet iedere ondernemer kan die zekerheid bieden. In dat geval is er behoefte aan iemand die meegaat in het ondernemersrisico. Investeerders zoals Business Angels kunnen deze risico’s beter overzien omdat zij zelf vaak ondernemer zijn geweest.

Business Angels investeren doorgaans tussen de € 25.000,- en € 10.000.000,-. Dit kan zijn tegen aandelen maar ook tegen een (achtergestelde) lening. In ruil voor de investering vraagt de Business Angel een percentage van de aandelen. De ondernemer haalt dus een actieve participant aan boord die op geregelde tijden graag meedenkt over de koers van het bedrijf. Het is daarom belangrijk voor zowel de ondernemer als de Business Angel dat zij het goed met elkaar kunnen vinden.

De ondernemer en de investeerder kijken ieder op hun eigen manier naar een bedrijf. In de creatieve industrie staat het creëren van vernieuwende diensten en producten centraal en is de ondernemer gericht met name op interne processen. De business angel daarentegen kijkt meer naar externe factoren zoals het concurrentievoordeel, unique selling point, de schaalbaarheid en het verdienmodel. Daarnaast kijkt de business angels naar het rendement dat hij kan maken op deze investering en de risico’s die hierbij komen kijken.

Rendement maakt een business angel doordat hij als aandeelhouder aan het einde van het jaar een deel van de winst ontvangt (dividend). Er zijn ook veel business angels die er voor kiezen om de winst in het bedrijf te laten en na 5 jaar bijvoorbeeld hun aandelen met winst verkopen. Op deze manier onttrekken zij geen geld aan het bedrijf en kan de ondernemer de winst weer gebruiken om te groeien.

Een veel gehoord aandachtspunt bij investeringen in de creatieve industrie is dat het bedrijf vaak erg afhankelijk is van de oprichter/ondernemer. De ondernemer is met een eigen visie en kennis het bedrijf gestart en de kwaliteit van de producten en diensten is sterk afhankelijk van deze persoon. Wat gebeurt er als de ondernemer onder de tram komt? Is er dan nog wel een bedrijf over? Is zijn kennis en ervaring wel overdraagbaar in de vorm van intellectueel eigendom? Dit zijn zaken die voor een investeerder erg belangrijk zijn. Hij investeert tenslotte om winst te maken en niet om een hobby van iemand te bekostigen.

Kortom, voor ondernemers in de creatieve industrie zijn business angels die willen participeren in het bedrijf een interessante financieringsvorm. De industrie is hard aan het groeien en ondernemers kunnen de kennis, ervaring en het netwerk van business angels goed gebruiken. Voor de ondernemer en de investeerder is het belangrijk om goed samen te werken, waardoor het bedrijf zowel inhoudelijk als zakelijk kan groeien.

#businessangels #Investeren #creatieveindustrie