• Vicky Fasten

Hoe maak je een begroting?


Om meer inzicht te krijgen in je financiële situatie is het belangrijk ieder jaar een begroting op te stellen. Een begroting geeft je een duidelijk kader waarbinnen je bepaalde keuzes kunt maken. Maar hoe zorg je dat die begroting realistisch is en hoe pak je dat aan?

Stap 1: doelen bepalen

Voordat je de cijfers induikt is het belangrijk om eerst een paar doelstellingen te formuleren. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een grote hoeveelheid voorraden wilt inkopen of dat je wilt verhuizen naar een ander pand, dat je een tweede vestiging wilt openen of dat je nu eindelijk een keer die schuld wilt (moet) gaan aflossen. Kortom het gaat er om dat jij als ondernemer stappen wilt maken en dat je helder voor ogen moet hebben welke stappen dat zijn.

Stap 2: investeringsbegroting

Vervolgens ga je per doelstelling onderzoeken welke kosten daaraan verbonden zijn. Dus als je naar een ander pand wilt verhuizen ga je uitzoeken welke acties je moet ondernemen en welke kosten daarbij komen kijken:

  • Inpakteam en huren verhuiswagen €1.500,-

  • Winkel moet 1 maand dicht, dus je loopt omzet mis € 20.000,-

  • Interieur voor nieuwe locatie € 15.000,-

  • Borg nieuwe pand € 3.000,-

  • …etc

Dit geeft een duidelijk overzicht van wat de doelstellingen kosten als je die wilt gaan realiseren. Belangrijk is dat je deze cijfers baseert op daadwerkelijke offertes en niet een schatting maakt.

Stap 3: Financieringsbegroting

Aan de hand van de investeringsbegroting weet je nu precies hoeveel financiering je moet gaan regelen. Als je zelf geen spaargeld hebt dan moet je op zoek naar bedrijfsfinanciering. Dit is onder te verdelen in risicomijdend en risicodragende financiering.

Risicomijdend zijn financiers die geld verstrekken als zij er zeker van zijn dat ze het terug krijgen. Dit risico proberen zij in te schatten door te kijken naar de huidige omzet van de onderneming of om onderpand te vragen op goederen of huisvesting. Mocht je als ondernemer de lening niet meer terug betalen dan leggen ze graag beslag op je goederen. Op deze manier proberen zij de risico’s te verlagen. Het voordeel is dat je relatief weinig betaalt voor de financiering.

Risicodragend zijn financiers die geld verstrekken en samen met jou het risico aangaan. Hierbij kun je denken aan investeerders. Deze investeerders zijn particulieren of organisaties die in ruil voor de investering een percentage van de aandelen vraagt. De ondernemer haalt dus een actieve participant aan boord die op geregelde tijden graag meedenkt over de koers van het bedrijf.

Je kunt ook investeerders zoeken die geen aandeel krijgen in je bedrijf maar die jouw een lening verstrekken via crowdfunding.

Je ziet steeds vaker dat de financieringsbegroting bestaat uit meerdere financiers. Dus de bank verstrekt je een lening en je haalt zelf ook nog financiering op via crowdfunding.

Stap 4: exploitatiebegroting

In een exploitatiebegroting ga je voor de aankomende jaren inschatten hoeveel omzet en hoeveel kosten je gaat maken.

Voor de omzet kijk je naar het aantal producten of diensten die je kunt verkopen maal de prijs die je daarvoor rekent. Kijk hiervoor naar je omzet van voorgaande jaren of vraag advies aan collega ondernemers in jouw sector. Brancheorganisaties en onderzoeksbureaus kunnen je veel relevante informatie verschaffen.

De kosten bepaal je door na te denken wat je moet maken om het product te kunnen verkopen. Denk hierbij aan de grondstoffen, fabricage, assemblage, de distributie, de marketing en de kosten voor serviceverlening. Belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen de kosten die direct in relatie staan tot het maken van je product of dienst en de kosten die nodig zijn om je onderneming draaiende te houden.

Met alle deze gegevens heb je een investerings-, financierings- en een exploitatiebegroting gemaakt. Deze overzichten geven je een duidelijk kader waarbinnen je jezelf uitdaagt om echt te gaan groeien als ondernemer en het overzicht te houden op je plannen. Je kunt vervolgens iedere maand of kwartaal gaan kijken hoe je ervoor staat en hoe zich dat verhoudt tot je begroting. Als er bepaalde uitdagingen op je pad komen dan kun je sneller inschatten welke financiële gevolgen dat heeft en op zoek gaan naar een passend oplossing.