• Vicky Fasten

Hoe kijkt een investeerder naar je plan?


De afgelopen negen jaar heb ik vele financiële plannen ontcijferd, berekend en her-berekend. Deze plannen werden vervolgens naar bankmedewerkers, investeerders of immigratieambtenaren gestuurd om te beoordelen. In dit laatste geval gaat het dan om een verblijfsvergunning voor een buitenlands ondernemer die zich in Nederland wil vestigen. De financiële plannen moeten een economische toegevoegde waarde laten zien. Met andere woorden, ‘Wat levert het op?’ En dat is nu precies wat heel helder moet zijn als je financiering zoekt.

Om duidelijk te maken aan een financier wat het oplevert zijn financiële ratio’s zoals rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit belangrijk. De rentabiliteit zegt iets over de mate waarin het geïnvesteerde bedrag ooit weer terug komt. De solvabiliteit zegt iets over in hoeverre het bedrijf financieel ook echt van jou is en niet van de bank. En de liquiditeit zegt iets over hoeveel geld er daadwerkelijk op je betaalrekening staat. Allemaal getallen die banken, investeerders en ambtenaren gebruiken om risico’s in te schatten. Want hoe lager de risico’s, hoe groter de kans is dat het ze geen geld kost maar juist oplevert.

Als we naar de berichtgeving kijken blijkt dat 30% van de starters na 3 jaar alweer stopt. Het ligt waarschijnlijk iets genuanceerder natuurlijk. Een eenmanszaak kan bijvoorbeeld stoppen te bestaan omdat ze staakt met haar activiteiten of omdat het tijd wordt voor een BV. Maar we kunnen niet ontkennen dat er start-ups komen en gaan en daarmee dus een hoog risicoprofiel heeft voor vele financiers. Want wie gaat straks de lening terugbetalen als de ondernemers het niet meer zien zitten? Gaan ze dan bij de pakken neerzitten of worden dan de echte ondernemers geboren?

En dat is waar ik naartoe wil met dit artikel. Laat in je financiële plan zien wat je doet als het anders gaat dan gepland. Wat is je back-up plan? Je ‘worst-case scenario’. Je plan B? Dit is natuurlijk waar ondernemerschap over gaat. Welke troef speel je als het echt helemaal uitzichtloos blijkt? Dit is waar die bankiers, investeerders en ambtenaren natuurlijk ook naar op zoek zijn in je plan. Zij gebruiken daar weliswaar andere woorden voor zoals ‘onderpand’ ‘partner met stabiel inkomen’ of ‘reputatie’ maar het komt natuurlijk op hetzelfde neer. Dus zorg dat je een financieel plan opstelt waarin je twee of drie scenario’s uitwerkt.

Een scenario waar investeerders vaak naar op zoek zijn is de worst-case scenario. Zij gebruiken daarvoor een redelijk eenvoudige rekensom: geprognotiseerde kosten x 2 en de planning verlengen met 1 extra jaar. En dan kun je zeggen wat je wilt, maar de investeerder maakt dan gewoon zijn afweging. Dus zorg dat je hier op voorbereidt bent en laat zien dat je een echte ondernemer bent!