• Vicky Fasten

Innoveren met de creatieve industrie


Innoveren wordt steeds belangrijker. Door de snel veranderende omgeving waarin bedrijven opereren ontstaan steeds meer complexe systemen. De globalisering zorgt enerzijds voor toenemende concurrentie en anderzijds voor toenemende expansiemogelijkheden. De levensduur van producten en diensten wordt steeds korter en bedrijven moeten zich steeds meer en sneller gaan vernieuwen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die veranderingen alleen kunnen bijhouden. Zij en zoeken daarom samenwerkingen op met andere ondernemers en participeren in innovatie.

De creatieve sector staat erom bekend een belangrijke aanjager te zijn van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De ondernemers die aan het roer staan van deze bedrijven zijn ontwerpers en kunstenaars en zijn meester in het anders denken. Een centrale rol in hun bedrijfsvoering is het creëren van nieuwe ideeën, concepten, producten en diensten waardoor hele innovatieve business modellen ontstaan.

Vanuit de overheid wordt samenwerking met deze topsector[1] gestimuleerd door middel van interessante financieringsinstrumenten om innovatie en samenwerking mogelijk te maken. Om het voor bedrijven makkelijker te maken om aansluiting te vinden met de creatieve industrie vindt u in deze factsheet meer informatie over een aantal participatievormen en financieringsmogelijkheden. Vervolgens presenteren wij u een aantal ondernemers in de creatieve industrie waarin u kunt participeren.

Deze factsheet is opgesteld binnen het project ‘Bridging the gap’, een traject waarin beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten begeleid worden in de matching naar een investeerder, bedrijf of samenwerkingspartner. Het project loopt van mei 2015 t/m maart 2016 en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. www.bridgingthegapholland.nl

[1] De Topsectoren zijn de 9 sectoren waar Nederland op wil excelleren. Samen met het kabinet streven zij naar het behalen van de gestelde ambities. http://topsectoren.nl/home

#financiering