• Vicky Fasten

Hoe bereken je je uurtarief?


Gisteren sprak ik Chris. Hij is filmmaker en hij wil zijn bedrijf financieel levensvatbaar maken.

Wat bedoel je daar precies mee? Vraag ik.

‘Ik wil gewoon zonder stress iedere maand de huur kunnen betalen en de financiële vrijheid hebben om nieuwe projecten op te starten.’

Ik voel de frustratie.

Toch zie ik in zijn gedrag wat anders.

‘Ondanks dat je geen reserve hebt voor nieuwe projecten, start je deze toch op? Stel dat het opstarten van elke nieuw project € 10.000,- kost. En je hebt dat op de bank staan. Wat zal je dan anders doen?’

Ik krijg geen duidelijk antwoord.

Tenminste het is een antwoord waar hij over na moet denken. Het antwoord komt niet vanuit zijn hart. Het maakt geen indruk en ik ben het dus gewoon weer vergeten.

Ik zie kunstenaars die ondanks dat ze geen financiële reserves hebben of de huur niet kunnen betalen toch doorgaan met nieuw werk maken. De sector heeft de afgelopen jaren een stuk minder subsidie gekregen en de productie is helemaal niet afgenomen. Die is gewoon gelijk gebleven.

Dan is die subsidie ook helemaal niet nodig geweest! Hoor ik veel mensen denken…

Maar goed, dat is een andere discussie.

De stress of de frustratie die kunstenaars voelen heeft niet zozeer met geld te maken maar eerder met onmacht en onkunde.

Waarom krijg ik niet de financiële erkenning voor mijn werk? Waarom moet ik iedere maand de eindjes aan elkaar knopen? En waarom gaan anderen er altijd vanuit dat het voor minder kan of zelfs gratis!?

Er zijn ook kunstenaars die zich dit allang niet meer afvragen. Die heel goed weten onder welke voorwaarden hun werk het beste tot zijn recht komt en zijzelf dus ook het beste werken. Die geen stress ervaren over hun financiële situatie maar dit zien als onderdeel van het ondernemerschap. Die heel goed snappen welke toegevoegde waarde zij leveren en welke prijs daarbij hoort.

Het klinkt als een utopie maar je hebt dit zelf in de hand. Het is een kwestie van de spelregels leren kennen. Met name je eigen spelregels.

Hoe bereken je je uurtarief?

De meest eenvoudige manier is om dit helemaal zelf te bepalen. Jipie! Jij wilt toch kunnen leven van je werk? Dan moet je eerst weten hoeveel je iedere maand nodig hebt om van te kunnen leven.

Stap 1: Zoek uit wat je privé aan uitgaven hebt. Denk hierbij aan:

 • Boodschappen

 • Huur/hypotheek

 • Telefoon/internet/tv

 • Gas/water/licht

 • Reiskosten

 • Vakanties

 • Pensioen

 • Verzekeringen

 • Kinderopvang

 • Sparen

 • Etc…

Maak hier een berekening voor een gezonde financiële situatie! Je blijft niet voor altijd in dat anti kraakpand wonen en je wilt ook gewoon pensioen opbouwen…

Stap 2: Bereken daarbovenop de inkomstenbelasting die je aan het einde van het jaar zelf moet betalen. We gaan hier gemakshalve uit van 35%. Alle aftrekposten en fiscale voordelen laten we hier buiten beschouwing. Die kunnen tzt mooi op je spaarrekening.

Stap 3: Zoek uit wat je zakelijke kosten (gemiddeld) zijn per maand. Denk aan:

 • Atelier/studiohuur

 • Materiaalkosten

 • Marketingkosten

 • Telefoon/internet

 • Personeelskosten

 • Boekhouder

 • Etc…

Stap 4: Tel stap 1, 2 en 3 bij elkaar op.

Stap 5: Bereken daarbovenop de BTW die je doorberekend aan je klant: 21%

Resultaat: dit is het bedrag dat iedere maand op je bankrekening binnen moet komen.

Voorbeeldberekening:

Stap 1: ik heb € 2.000,- nodig voor mijn privé uitgaven

Stap 2: € 2000,- x 1,35 = € 2.700,-

Stap 3: de zakelijke kosten per maand zijn € 1.000,-

Stap 4: € 2.700,- + € 1.000,- = € 3.700,-

Stap 5: € 3.700,- x 1,21 = € 4.477,-

Nu ga je kijken hoeveel uren je daadwerkelijk beschikbaar bent om te werken.

In een jaar zitten 365 dagen. Als je alleen de werkdagen neemt dan blijven er 261 over. Maar hier gaan ook nog wat andere dagen van af:

 • Vakantiedagen -25

 • Feestdagen en bijzonder verlof -10

 • Ziektedagen (4% van 261) -10

Dan hou je 216 werkzame dagen per jaar over.

Stel je werkt 8 uur per dag. Dan heb je 8 x 216 = 1728 uren per jaar dat je kan werken.

Je bent natuurlijk niet alle uren ‘declarabel’. Of te wel dat je bezig bent met betaald werk. Je moet ook je administratie bijwerken, marketingactiviteiten, acquisitie, netwerken etc. Dus stel je bent 60% van die 1728 uur daadwerkelijk beschikbaar voor betaald werk. Dan zijn dat 1036 uren per jaar, 86,33 per maand.

Dan deel je je maandbedrag door het aantal beschikbare uren, en voilà je uurtarief!

In het voorbeeld:

€ 4.477,- / 86,33 = € 51,85

In het geval van Chris, de filmmaker, komen er natuurlijk nog apparatuurkosten bij en kan hij er voor kiezen om verschillende tarieven te hanteren voor het filmen en het monteren.

Wil je nog meer leren over tarieven, verdienmodellen, begrotingen, jaarrekeningen en financiering? Doe dan de cursus financieel plan.