• Vicky Fasten

Hoe verdien je geld in een non-profit organisatie?


Lekker is dat! Ben je een non-profit organisatie en dan verwacht de overheid dat je steeds meer ‘eigen inkomsten’ laat zien.

‘Ondernemen’ met je stichting…

Ik word al moe als ik alleen al aan de rechtsvorm denk! Je hebt een bestuur dat elke beslissing lijkt te vertragen. Dan moet je nog blij zijn als je bestuursleden een beetje capabel zijn. En als directeur van je eigen stichting kan je gewoon ontslagen worden. Dit zijn niet de ideale omstandigheden om te ondernemen…

Ja, je hebt natuurlijk allerlei fiscale voordelen en je kunt in aanmerking komen voor subsidies. Maar weegt dat op tegen de logheid van dit al?

Naïviteit

Ik ben penningmeester geweest van menig stichting. En met al mijn enthousiasme en naïviteit zet ik mij in om een strak financieel beleid te voeren. Zo vind ik dat er voldoende spreiding in de omzet/baten moet zitten, de directie een jaarrekening moet kunnen lezen en er naast artistieke ook financiële doelstellingen in het beleidsplan moeten staan.

Wat mij opvalt is dat er vaak geen beslissingen worden genomen omwille van een financieel gezonde organisatie. En dat vind ik raar! Je hebt een financieel gezonde basis nodig om de continuïteit van je organisatie te kunnen waarborgen.

Zinkend schip

Als de subsidie wegvalt dan kan je twee dingen doen: óf je hebt nieuwe inkomstenbronnen nodig; óf je moet kostenbesparingen doorvoeren. (Of beide natuurlijk)

De oplossing is niet om in dezelfde formatie door te gaan met ‘dan maar minder geld’. Hiermee vraag je teveel van de vrijwilligers, neemt de professionaliteit af en is er geen perspectief voor verbetering. Een zinkend schip dus…

Ach wat maakt het uit

Als ik op de balans een negatief eigen vermogen zie en ik vraag de directie hoe het gaat dan schrik ik van het antwoord. ‘Het gaat goed. We hebben mooie projecten kunnen realiseren dit jaar en we zijn precies binnen budget gebleven.’ Dat de directie niet weet hoe hij zijn eigen jaarrekening moet lezen vind ik zorgwekkend.

Het lijkt wel alsof de financiële alertheid een stuk minder wordt als het niet om je eigen geld gaat. En dat vind ik een moeilijk punt. Het schuurt gewoon. Die scherpte mis ik bij een stichting.

Aanpak

Als je als stichting wilt gaan ondernemen dan kun je beginnen om deze punten iedere maand op de agenda te zetten:

  • Huidige financiële situatie

  • Hoe ziet de voorlopige W&V-rekening eruit?

  • Wat is de verhouding in de kosten tussen ‘overhead’ (indirect kosten) en ‘projectkosten’ (directe kosten)

  • Liquiditeit: Hoeveel geld staat er op dit moment op de bankrekening en hoeveel openstaande crediteuren zijn er?

  • Welke grote inkomsten en kosten verwacht je de aankomende maand/kwartaal?

  • Budgetten

  • Vergelijk voorlopige W&V met Jaarbegroting

  • Vergelijk status projecten versus projectbegrotingen

  • Financiële kaders

  • Ligt de organisatie nog in lijn met belangrijke financiële voorwaarden? Denk aan ANBI, Subsidievoorwaarden, Good Governance, Fiscale eisen, etc… (Vraag hier om input of een checklist van je boekhouder/accountant)

Het gaat er om dat je iedere maand deze cijfers ziet. Doordat je ze regelmatig ziet ga je patronen ontdekken en kun je vergelijkingen maken.

Per punt kwantificeer je de status, beoordeel je of dit om actie vraagt en kwantificeer je het gewenste resultaat van die actie.

Als je geld wilt verdienen in een non-profit organisatie dan heb je allereerst een financiële mind-set nodig. Nieuw geld organiseren kost veel tijd en inspanning. Het is veel slimmer om je bestaande geldstromen te koesteren en deze scherper in te zetten. Als je dit eerst op orde hebt dan word je direct een stuk aantrekkelijker voor nieuwe inkomstenbronnen.

#omzet #stichting #Eigeninkomsten